ยินดีต้อนรับเข้าสู่โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบในพระบรมมหาราชวัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสด

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสารชาร์ป รุ่น201 สีดำและหมึกพิมพ์ HP435A

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษถ่ายเอกสารA4 โดยเฉพาะเจาะจง

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ทำความสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์การจัดการเรียนการสอนวิชา IS ปีการศึกษา 2565

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำBackdrop นิทรรศการการศึกษาพิเศษ

 

 

 

โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ ในพระบรมมหาราชวัง พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 โทร 02-2226561 โทรสาร 02-2226557 Email :phra_psk@phratumnuk.ac.th