ขอเชิญชวนข้าราชการและประชาชนทั่วประเทศ
ร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ จำปี ๒๕๖๔

สำหรับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ

สำหรับประชาชน