โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ ขอเลื่อนการเรียนแบบมาเรียนที่โรงเรียน(On-Site)จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จะคลี่คลาย สามารถดูรายละเอียดได้จากข่าวประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน

 

PSK