โครงการค่ายยุวชนคนคุณธรรม ค่ายเยาวชน “คนดีของแผ่นดิน” (เยาวชนไทยหัวใจสตอง) และค่าย ปปช.น้อย ตามโครงการคุณธรรม สพฐ. และโครงการโรงเรียนสุจริต

โครงการค่ายยุวชนคนคุ

Read more