ประวัติผู้บริหาร

ผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ
เบอร์โทรศัพท์ : 085-1661016
อีเมล์ : jindasonprasit@gmail.com

 

                                                                                                                                          

รองผู้อำนวยการโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ                                                                                         รองผู้อำนวยการโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลา
         เบอร์โทรศัพท์ : 089-4792579                                                                                                                         เบอร์โทรศัพท์ : 081-4521200
อีเมล์ : kulo012518@gmail.com                                                                                                                 อีเมล์ : patchrin.banana@gmail.com