ประวัติผู้บริหาร

ผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ
เบอร์โทรศัพท์ : 0851661016
อีเมล์ : jindasonprasit@gmail.com

 


รองผู้อำนวยการโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ
เบอร์โทรศัพท์ : 0971572840
อีเมล์ : suvit1062@gmail.com