ติดต่อเรา

ที่อยู่ : โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ
ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร จังหวัดกรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10200

Address : Phratumnuk Suankularb School
Maharaj Road Prabarommaharachawung Sub-district Pranakorn District, Bangkok 10200

โทรศัพท์ / Tel : 0 2222-6561
โทรสาร / Fax : 0 2222-6557

https:// :  www.phratumnuk.ac.th
Email : admin@phratumnuk.ac.th