วีดีโอภาษาจีน

สัทอักษรจีนพินอิน 1 - คุณครูนันทวัน ทองนพคุณ

สนทนาภาษาจีนในชีวิตประจำวัน - คุณครูนันทวัน ทองนพคุณ

สนทนาภาษาจีนพื้นฐานที่ใช้ในชีวิตประจำวัน - คุณครูนันทวัน ทองนพคุณ