ภาพกิจกรรมปี ๒๕๖๓

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
ณ อาคารโรงโขน โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ
วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๓
<<<ดูภาพเพิ่มเติม กล้องภาพนิ่ง >>>  

กิจกรรมสัปดาห์วันสุนทรภู่และสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ
ณ อาคารโรงโขน โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ
วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓
<<<ดูภาพเพิ่มเติม กล้องภาพนิ่ง >>>  

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๓ ณ อาคารโรงโขน โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ
วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓
<<<ดูภาพเพิ่มเติม กล้องภาพนิ่ง >>>

กิจกรรมการบูรณาการเรียนรู้สู่ลานวัด ลานวัง โครงการ"โลกสวยด้วยมือเรา"
สายชั้นปฐมวัย อนุบาล ๑ - ๓ ณ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ
วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
<<<ดูภาพเพิ่มเติม กล้องภาพนิ่ง >>>  

กิจกรรมจัดแสดงนิทรรศการคนสร้างภาพ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ
<<<ดูภาพเพิ่มเติม  กล้องภาพนิ่ง >>>  
กิจกรรมการบูรณาการเรียนรู้สู่ลานวัด ลานวัง "เลาะรั้วริมน้ำชมเรือ"
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ
วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
<<<ดูภาพเพิ่มเติม กล้องภาพนิ่ง >>>  

การประเมินความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
ณ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ
<<<ดูภาพเพิ่มเติม กล้องภาพนิ่ง >>>  

กิจกรรมการบูรณาการเรียนรู้สู่ลานวัด ลานวัง "รังสรรค์ปันสุข"
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ
วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓
<<<ดูภาพเพิ่มเติม กล้องภาพนิ่ง >>>  

งานวันครู ประจำปี 2563
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
วันที่ 16 มกราคม 2563 ณ โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์
<<<ดูภาพเพิ่มเติม  กล้องภาพนิ่ง >>>  

กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ และกิจกรรมกีฬาสี
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ
วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๓
<<<ดูภาพเพิ่มเติม  กล้องภาพนิ่ง >>>  

กิจกรรมทำบุญตักบาตรในวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๓โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ
ณ อาคารโรงโขน
วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๓
<<<ดูภาพเพิ่มเติม กล้องภาพนิ่ง >>>  

กิจกรรมการบูรณาการเรียนรู้สู่ลานวัด ลานวัง "รื่นเริง สำราญ เทศกาลปีใหม่"
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ
วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒
<<<ดูภาพเพิ่มเติม กล้องภาพนิ่ง >>>  

กิจกรรมการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-ยุกวาชาด ณ ค่ายทุ่งเก้าทัพ แคมป์ อ.เมืองกาญ จ.กาญจนบุรี
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ - มัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ
วันที่ ๙-๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๒
<<<ดูภาพเพิ่มเติม กล้องภาพนิ่ง >>> 

กิจกรรมทำบุญตักบาตรเพื่ออุทิศถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ วันชาติและวันดินโลก
วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ อาคารโรงโขน โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ
<<<ดูภาพเพิ่มเติม กล้องภาพนิ่ง >>>  

การสอบธรรมศึกษาแม่กองธรรมสนามหลวง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
นักธรรมชั้นตรี โท เอก
วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ สนามสอบโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ
<<<ดูภาพเพิ่มเติม กล้องภาพนิ่ง >>>  

กิจกรรมถวายราชสดุดีเนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีราชเจ้า ร.๖
วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
ณ อาคารโรงโขน โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ
<<<ดูภาพเพิ่มเติม  กล้องภาพนิ่ง >>>  

การศึกษาดูงาน คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
ณ ห้องประชุม ๒ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ
<<<ดูภาพเพิ่มเติม  กล้องภาพนิ่ง >>>  
นายวิทยา ประวะโข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรทางการศึกษา ลงพื้นที่ นิเทศ ติดตาม พบปะผู้บริหาร ข้าราชการครู
เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
พร้อมทั้งการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้ง ๔ ด้านให้คำแนะนำเสนอแนะแนวทางการบริหารจัดการในด้านต่าง ๆ เพื่อบริหารจัดการสู่การปฏิบัติทั้งระบบ โดยมี นางจินดา สรรประสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ คณะครูให้การต้อนรับพร้อมทั้งนำเสนอผลการบริหารจัดการของโรงเรียน ชมกิจกรรมการจัดการเรียนการสอน
“เปิดบ้าน สายรัก กศพ.” ลานวัดลานวัง โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ
วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
<<<ดูภาพเพิ่มเติม  กล้องภาพนิ่ง >>>  
กิจกรรมมอบเกียรติบัตร งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
นางจินดา สรรประสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนพระตำหนัก ได้มอบเกียรติบัตรแก่ครู และนักเรียน
วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
<<<ดูภาพเพิ่มเติม  กล้องภาพนิ่ง >>>  
กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ เทิดพระเกียรติวันปิยมหาราช
ณ พระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิต
วันที่ ๒๓ ตุลามคม ๒๕๖๒
<<<ดูภาพเพิ่มเติม  กล้องภาพนิ่ง >>>  
การลงนามถวายพระพร คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ
ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 
วันที่ ๒๒ ตุลามคม ๒๕๖๒
<<<ดูภาพเพิ่มเติม  กล้องภาพนิ่ง >>>  

กิจกรรมการซ้อมถวายวางพวงมาลาและถวายบังคม ร.5 ในวันปิยมหาราช
ณ โรงยิม โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ
วันที่ ๒๒ ตุลามคม ๒๕๖๒
<<<ดูภาพเพิ่มเติม  กล้องภาพนิ่ง >>>  

การศึกษาดูงาน "โครงการเสริมขวัญและกำลังใจ โครงการวิถีพอเพียง เคียงคู่ภูมิปัญญาไทย
ก้าวไกลสู่ความยั่งยืน " ณ ศูนย์การเรียนรู้ตามแนวพระราชปรัชญา และโครงการทหารพันธุ์ดี
ณ มณฑลทหารบกที่ 17 ค่ายสุรสีห์ จังหวัดกาญจนบุรี
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ
วันที่ 8 - 9 ตุลาคม ๒๕๖๒
<<<ดูภาพเพิ่มเติม  กล้องภาพนิ่ง >>>  

กิจกรรมครูผู้เกษียณอายุราชการ ๖๐ ปี โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ
วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๒
<<<ดูภาพเพิ่มเติม  กล้องภาพนิ่ง >>>  

กิจกรรมการบูรณาการเรียนรู้สู่ลานวัด ลานวัง
" ย้อนรอยภูมิปัญญาไทย ใต้ร่มพระบารมี ๒๗๗ ปี กรุงรัตนโกสินทร์ "
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๒
<<<ดูภาพเพิ่มเติม  กล้องภาพนิ่ง >>>  

กิจกรรมการบูรณาการเรียนรู้สู่ลานวัด ลานวัง
" สืบศาสตร์ สานศิลป์ ถิ่นเด็กหลังวัง ลานวัดลานวัง "
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๒
<<<ดูภาพเพิ่มเติม  กล้องภาพนิ่ง >>>  
กิจกรรมการบูรณาการเรียนรู้สู่ลานวัด ลานวัง
"จากทุ่งธรรมนา มาสู่เมนูข้าว ก้าวเข้ารั้ว พ.ส.ก."
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๒
<<<ดูภาพเพิ่มเติม  กล้องภาพนิ่ง >>>  
กลุ่มโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระขนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดา? สยามบรมรชกุมารี
กิจกรรมเรียงร้อยนิทรรศน์รัดสังคีตสืบสานจารีตสานใจภักดิ์น้อมจงรักองค์ราชกุมารี
ณ โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย
วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒
<<<ดูภาพเพิ่มเติม  กล้องภาพนิ่ง >>>  

กิจกรรมค่ายพัฒนาศักยภาพทางด้านคณิตศาสตร์และค่ายเชิงปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ปีการศึกษา ๒๕๖๒
ณ อาคารโรงโขน โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ
วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๒
<<<ดูภาพเพิ่มเติม  กล้องภาพนิ่ง >>>  

การอบรมเรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย โดยวิทยากรจากหลักสูตรจิตอาสา 904
ณ ห้องประชุม ๓โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ
วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๒
<<<ดูภาพเพิ่มเติม  กล้องภาพนิ่ง >>>  

กิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
และวันแม่แห่งชาติ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
ณ อาคารโรงโขน โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ
วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒
<<<ดูภาพเพิ่มเติม  กล้องภาพนิ่ง >>>  

กิจกรรม วันอาเซียน " ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ยั่งยืน "
(Advancing Partnership for Sustainability )
ประชาคมอาเซียน ปีการศึกษา ๒๕๖๒
ณ อาคารโรงโขน โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ
วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๒
<<<ดูภาพเพิ่มเติม  กล้องภาพนิ่ง >>>  

กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร
มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒
ณ อาคารโรงโขน โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ
วันที่ ๒๖ กรกฏาคม ๒๕๖๒
<<<ดูภาพเพิ่มเติม  กล้องภาพนิ่ง >>>  
การอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัยในเขตพระราชฐาน
พร้อมสาธิตการใช้อุปกรณ์ดับเพลิง ประจำปี ๒๕๖๒
ณ ห้องประชุม ๓ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ
วันที่ ๑๕ กรกฏาคม ๒๕๖๒
<<<ดูภาพเพิ่มเติม  กล้องภาพนิ่ง >>>  
กิจกรรมการวันอาสาฬบูชาและวันเข้าพรรษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ
วันที่ ๑๑ กรกฏาคม ๒๕๖๒
<<<ดูภาพเพิ่มเติม  กล้องภาพนิ่ง >>>  

กิจกรรมการรับประกาศนียบัตรธรรมศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ
วันที่ ๘ กรกฏาคม ๒๕๖๒
<<<ดูภาพเพิ่มเติม  กล้องภาพนิ่ง >>>  

กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ
วันที่ ๑ กรกฏาคม ๒๕๖๒
<<<ดูภาพเพิ่มเติม  กล้องภาพนิ่ง >>>  
กิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
ณ อาคารโรงโขน โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ
วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒
<<<ดูภาพเพิ่มเติม  กล้องภาพนิ่ง >>>  
กิจกรรมการเลือกตั้งสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
ณ อาคารโรงโขน โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ
วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๒
<<<ดูภาพเพิ่มเติม  กล้องภาพนิ่ง >>> 

กิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
ณ อาคารโรงโขน โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ
วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๒
<<<ดูภาพเพิ่มเติม  กล้องภาพนิ่ง >>>  

โครงการค่ายยุวชนคนคุณธรรม ค่ายเยาวชน "คนดีของแผ่นดิน"
(เยาวชนไทยหัวใจสตอง) และค่าย ปปช.น้อย
ตามโครงการคุณธรรม สพฐ. และโครงการโรงเรียนสุจริต
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ วันที่ ๑๓ -๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒
<<<ดูภาพเพิ่มเติม  กล้องภาพนิ่ง >>>  

พิธีถวายพระพร วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ์ พระบรมราชินี
ณ อาคารโรงโขน โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ
วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒
<<<ดูภาพเพิ่มเติม  กล้องภาพนิ่ง >>>  

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูผู้สอนตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น
(มหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง) สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาและโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ
เรื่องสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ โดย อาจาร์ยจิระศักดิ์ อัจฉริยยศ
ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ๔๓๐๓ ชั้น ๓ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
 วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๒
<<<ดูภาพเพิ่มเติม  กล้องภาพนิ่ง >>>  

กิจกรรมการจัดการศึกษาดูงานของคณะครูและบุคลากร
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ ณ ศูนย์วงเดือน อาคมสุรทัณฑ์ เทศบาลเมือง
และศูนย์ผ้าทอลายโบราณบ้านผาทั่ง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี
 วันที่ ๑ - ๒ เมษายน ๒๕๖๒
<<<ดูภาพเพิ่มเติม  กล้องภาพนิ่ >>>  

งานปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ ณ อาคารโณงโขน
 วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๒
<<<ดูภาพเพิ่มเติม  กล้องภาพนิ่ง >>>  
การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูผู้สอนตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น
(มหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง) สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาและโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ
 วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒
<<<ดูภาพเพิ่มเติม  กล้องภาพนิ่ง >>>  
พิธีมอบใบประกาศธรรมศึกษาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และมัธยมศึกษาปีที่ ๓
นักธรรมชั้นตรี ชั้นโท และชั้นเอก ณ โรงโขน โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ
 วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
<<<ดูภาพเพิ่มเติม  กล้องภาพนิ่ง >>>  

กิจกรรมการเรียนรู้เปิดบ้านวิชาการการศึกษาพิเศษ
 วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ
<<<ดูภาพเพิ่มเติม  กล้องภาพนิ่ง >>>  

คณะผู้บริหารและครูโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ ไปลงนามถวายพระพร
วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
<<<ดูภาพเพิ่มเติม กล้องภาพนิ่ง >>> 

กิจกรรมการเรียนรู้การแสดงคืนโขนสู่เยาวชน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
 วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ
<<<ดูภาพเพิ่มเติม  กล้องภาพนิ่ง >>>  

กิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการลานวัดลานวัง สายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
เรื่องมหัศจรรย์ขนมหวานอิ่มท้องได้บุญ
 วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ
<<<ดูภาพเพิ่มเติม  กล้องภาพนิ่ง >>>